فیلم دوره (دوره های الکترونیکی)

فیلم‌دوره‌ها یك موقعیت یادگیری تصویری تعاملی هستند كه فراگیر می‌تواند با شركت در این دوره با استفاده از «فیلم، متن، پرسش و پاسخ، ارائه تكلیف و پروژه، طراحی سؤال، ارائه محتوا و مشاهده محتوای بیشتر» در یك محیط تصویری یك موقعیت یادگیری شخصی، ارزان، روزآمد و قابل دسترس در همه جا و در هر زمان برای خود ایجاد نماید. علاوه بر این فراگیر می‌تواند با شركت در آزمون‌های مستمر و نهایی فیلم دوره‌ها به ارزیابی میزان یادگیری خود بپردازد و در صورت كسب شایستگی لازم در پایان دوره با تكمیل پروفایل گواهینامه دوره‌ها را دریافت نماید.

فیلم دوره های فعال سامانه
مرتب سازی دوره ها بر اساس
فیلتر دوره ها
نوع دوره
مقطع
مخاطب
53 288000 24
آیین و مهارت های نوشتن
99505646
آیین و مهارت های نوشتن
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
52 192000 16
اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513
اختلالات یادگیری دانش آموزان
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
41 153600 16
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
16 ساعت
15360 تومان
مشاهده جزییات
32 240000 20
ارزشیابی کیفی توصیفی
91400715
ارزشیابی کیفی توصیفی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
31 230400 24
مديريت مشارکتی در سطح مدرسه
91401520
مديريت مشارکتی در سطح مدرسه
24 ساعت
23040 تومان
مشاهده جزییات
30 115200 12
اصول شاداب سازی مدرسه
99506538
اصول شاداب سازی مدرسه
12 ساعت
11520 تومان
مشاهده جزییات
29 230400 24
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
24 ساعت
23040 تومان
مشاهده جزییات
28 230400 24
رهبری آموزشی
91400479
رهبری آموزشی
24 ساعت
23040 تومان
مشاهده جزییات
27 192000 16
مديريت مدرسه محور
91401517
مديريت مدرسه محور
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
26 153600 16
برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه
91402023
برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه
16 ساعت
15360 تومان
مشاهده جزییات
25 288000 24
كارآفرینی
93000804
كارآفرینی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
24 230400 24
نظارت و راهنمایی آموزشی
91402036
نظارت و راهنمایی آموزشی
24 ساعت
23040 تومان
مشاهده جزییات
23 115200 12
اصول راهبردهای تدریس و ارزشيابی مبتنی بر برنامه درسی ملی
99506118
اصول راهبردهای تدریس و ارزشيابی مبتنی بر برنامه درسی ملی
12 ساعت
11520 تومان
مشاهده جزییات
22 144000 12
مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
91401009
مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات
21 192000 16
آموزش و پرورش پیش دبستانی
91400413
آموزش و پرورش پیش دبستانی
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
20 288000 24
روانشناسی تربیتی
91401177
روانشناسی تربیتی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
19 192000 16
قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص مدارس و مراکز غیردولتی
91707374
قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص مدارس و مراکز غیردولتی
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
18 216000 18
آموزش و پرورش دانش آموز مستعد
91401176
آموزش و پرورش دانش آموز مستعد
18 ساعت
21600 تومان
مشاهده جزییات
17 144000 12
16 288000 24
مهارت های زندگی
91301230
مهارت های زندگی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
15 378000 54
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
54 ساعت
37800 تومان
مشاهده جزییات
14 288000 24
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
10 240000 20
روانشناسی تفاوت های فردی
91401116
روانشناسی تفاوت های فردی
20 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
9 192000 16
مهارت های تفکر و حل مسئله
91401414
مهارت های تفکر و حل مسئله
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
8 288000 24
راهنمای عملی نگارش طرح درس
91400311
راهنمای عملی نگارش طرح درس
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
7 288000 24
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق پايه يازدهم
99506038
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق  پايه يازدهم
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
6 384000 32
بررسی و روش تدريس شیمی پايه يازدهم
99506041
بررسی و روش تدريس شیمی پايه يازدهم
32 ساعت
38400 تومان
مشاهده جزییات
5 384000 32
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
99506040
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
32 ساعت
38400 تومان
مشاهده جزییات
4 144000 12
سنجش و ارزشیابی آغازین
99506135
سنجش و ارزشیابی آغازین
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات
3 192000 16
آشنایی با تیمز
99505905
آشنایی با تیمز
16 ساعت
19200 تومان
مشاهده جزییات
2 288000 24
نظارت بالینی
91401026
نظارت بالینی
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
1 144000 12
یادگیری معکوس
99505904
یادگیری معکوس
12 ساعت
14400 تومان
مشاهده جزییات