مدیریت ارتباطات در مدرسه

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -اهمیت ارتباطات
3 -ارتباط چیست و چرا ارتباط برقرار می کنیم؟
4 -ارتباط موثر و فرایند آن
5 -روش های برقراری ارتباط (ارتباط کلامی)
6 -روش های برقراری ارتباط (ارتباط غیرکلامی)
7 -مدیریت ارتباطات در مدرسه
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -ارتباط متقابل مدرسه و جامعه و اهداف آن
9 -دلایل ارتباط متقابل مدرسه و جامعه (1)
10 -دلایل ارتباط متقابل مدرسه و جامعه (2)
11 -نهادهای مدنی برای مشارکت در مدرسه
12 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (پرورش مهارت های والدینی)
13 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (برقراری ارتباط مدرسه و خانه)
14 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (پحضور داوطلبانه والدین)
15 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (یادگیری در خانه)
16 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (مشارکت در تصمیم گیری)
17 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (هماهنگی با جامعه)
18 -راهبردهای بهبود ارتباطات در مدرسه
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
16 ساعت
19200 تومان
مدرس دوره

بیژن عبداللهی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
همه رشته های شغلی
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی