اقدام پژوهی (کنش پژوهی)

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تعریف اقدام پژوهی
2 -ویژگی های اقدام پژوهی
3 -اهداف و نتایج اقدام پژوهی
4 -مراحل اقدام پژوهی
5 -گزارش نویسی (1)
6 -گزارش نویسی (2)
7 -شیوه نگارش گزارش
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -مردم سالاری دانشی
9 -الگوهای اقدام پژوهی (1)
10 -الگوهای اقدام پژوهی (2)
11 -ویژگی های اقدام پژوه
12 -اعتبار و روایی و اصول اخلاقی
13 -پیشنهادات
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
اقدام پژوهی (کنش پژوهی)
91401409
24 ساعت
28800 تومان
مدرسین دوره

ابولفضل بختیاری

پروفایل

فاطمه آقاخانی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كاردان امورفوق برنامه(125)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس امور پژوهشی(1168)
كاردان امورآموزشی(1169)
كاردان امورپژوهشی(1170)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101),دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
مراقب بهداشت(950)
مربی بهداشت مدارس(405)
کارکنان غیر انتفاعی(9100)
حق التدریس بگیر(9200)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه سوم ابتدایی
91100420
روش تدریس « ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه سوم ابتدایی
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
91000503
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی