کتابخانه دیجیتال

كتابخانه دیجیتال آرشیوی از مقالات و كلیپ‌های تجربه‌های موفق مدارس می‌باشد كه در كنار خدمات «بازدید دوره، كارگاه دوره، كتاب دوره و فیلم دوره» برای استفاده فراگیران تدارك دیده شده است. فراگیران علاوه بر استفاده از خدمات چهارگانه این سامانه می‌توانند مقالات و تجربیات مرتبط با موضوع هر دوره‌ را هم به صورت رایگان مطالعه و مشاهده نمایند. همچنین در صورت داشتن تجربه متمایز می‌توانند آن را در اختیار سامانه قرار دهند تا با نام و عنوان آنها تبدیل به یك كلیپ تجربه شده و در اختیار دیگر فراگیران قرار گیرد.

محتوای سامانه
مرتب سازی محتوا بر اساس
فیلتر محتوا
نوع محتوا
مخاطب
موضوعات
20 خطاهای یادگیری
0 0
خطاهای یادگیری
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
19 حافظه تاریخی
0 0
حافظه تاریخی
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
18 معکوس‌سازی آزمایشگاه
0 0
معکوس‌سازی آزمایشگاه
محمد عطاران
ادامه مطلب
17 چرا كلاس خود را باید معكوس كنید؟
0 0
چرا كلاس خود را باید معكوس كنید؟
محمد عطاران
ادامه مطلب
16 انتخاب منابع سنتی در كلاس معكوس
0 1
انتخاب منابع سنتی در كلاس معكوس
محمد عطاران
ادامه مطلب
15 تعیین اهداف آموزشی
0 1
تعیین اهداف آموزشی
محرم آقازاده
ادامه مطلب
14 سنجش آغازین برای فهم یادگیرندگان
0 0
سنجش آغازین برای فهم یادگیرندگان
محرم آقازاده
ادامه مطلب
13 تدریس به شیوه یادگیری دانش‌آموزان
0 1
تدریس به شیوه یادگیری دانش‌آموزان
محرم آقازاده
ادامه مطلب
12 رهبری آموزشی
0 3
رهبری آموزشی
حیدر تورانی
ادامه مطلب
11 رویكرد توانمندسازی معلمان
0 0
رویكرد توانمندسازی معلمان
محمدرضا سرکار آرانی
ادامه مطلب
10 درس‌پژوهی در عصر میجی
0 0
درس‌پژوهی در عصر میجی
محمدرضا سرکار آرانی
ادامه مطلب
9 درس‌پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم
0 0
درس‌پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم
محمدرضا سرکار آرانی
ادامه مطلب
8 مطالعات ویدیویی تیمز
0 0
مطالعات ویدیویی تیمز
محرم آقازاده
ادامه مطلب
7 جایگاه و روند عملكرد دانش‌آموزان ایرانی در مطالعات پرلز
0 0
جایگاه و روند عملكرد دانش‌آموزان ایرانی در مطالعات پرلز
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
6 گام‌های آغازین برنامه‌ریزی
0 0
گام‌های آغازین برنامه‌ریزی
مرتضی مجدفر
ادامه مطلب
5 شناخت تیزهوشی
0 0
شناخت تیزهوشی
محمد ضیایی موید
ادامه مطلب
4 هدف‌های یادگیری
0 0
هدف‌های یادگیری
ایرج خوش خلق
ادامه مطلب
3 طراحی روش‌های سنجش و اعتبارسنجی آن
0 0
طراحی روش‌های سنجش و اعتبارسنجی آن
ایرج خوش خلق
ادامه مطلب
2 سنجش برای یادگیری: مفاهیم و كاربردها
0 0
سنجش برای یادگیری: مفاهیم و كاربردها
ایرج خوش خلق
ادامه مطلب
1 خط‌مشی مدرسه درباره ارزشیابی
0 0
خط‌مشی مدرسه درباره ارزشیابی
محرم آقازاده
ادامه مطلب